Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU OFERTY