Zamówienia poniżej 30 tys. euro

 

 

Lp. Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówienia Status
zamówienia
1. 2023-08-28 2023-09-15 15:00 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zakończony
2. 2019-09-18 2019-10-10 15:00 Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „PEKOM” S.A. w Żarach zakończony