Error: The map ID (0) does not existError: The map ID (0) does not exist

Wyświetlasz starą wersję tego wpisu, z 3 marca 2018 o 21:20:24. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją i aktualna wersja.

image_pdfimage_print

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. w Żarach
ul. Św. Brata Alberta 8
68 – 200 Żary

E-mail: pekom@pekom.com.pl
www.pekom.com.pl

NIP: 928-000-69-12
REGON: 970023062
Kapitał zakładowy: 1.357.800,00 zł

Wpis do rejestru: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS : 0000138038
Nr konta: PKO BP 67 1020 5402 0000 0802 0354 7304

Prezes Zarządutel. (68) 479-46-00 (01)

Sekretariat tel. (68) 479-46-00 (01) fax. (68) 479-46-02

Dyrektor ds. Ekonomicznych – (68) 479-46-15
Kierownik Działu Finansowo – Księgowego – (68) 479-46-05
Księgowość – (68) 479-46-24
Windykacja – (68) 479-46-29

Dział Obsługi Klienta – (68) 479-46-44, 508-460-460 – zapraszamy od godz. 730 do godz. 1530
e-mail: bok@pekom.com.pl
Zawieranie nowych umów – 500-824-726
Zmiany umów, roboty drogowe, wynajem podnośnika koszowego – (68) 479-46-20

Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne – (68) 479-46-27

Poprzednie wersje dokumentu:

Zmiany:

3 marca 2018 o 21:20:24Aktualna wersja
Treść
Skasowano:   
Skasowano: <strong>Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. w Żarach  
Skasowano: ul. Św. Brata Alberta 8  
Skasowano: 68 – 200 Żary  
  Dodano:
<p></p>
  Dodano: <p><strong>Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. w Żarach<br /> ul. Św. Brata Alberta 8<br /> 68 – 200 Żary</strong></p>
Skasowano: E-mail: <a href="mailto: pekom@pekom.com.pl" >pekom@pekom.com.pl</a>  Dodano: <p>E-mail: <a href="mailto: pekom@pekom.com.pl" >pekom@pekom.com.pl</a><br /> www.pekom.com.pl</p>
Skasowano: www.pekom.com.pl  
Skasowano: </strong>NIP: <strong>928-000-69-12  
Skasowano: </strong>REGON:<strong> 970023062  
Skasowano: </strong>Kapitał zakładowy:<strong> 1.357.800,00 zł  
Skasowano: </strong>Wpis do rejestru:<strong> Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS : 0000138038  
Skasowano: </strong>Nr konta:<strong> PKO BP 67 1020 5402 0000 0802 0354 7304  
  Dodano: <p>NIP: <strong>928-000-69-12<br /> </strong>REGON:<strong> 970023062<br /> </strong>Kapitał zakładowy:<strong> 1.357.800,00 zł</strong></p>
  Dodano: <p>Wpis do rejestru:<strong> Sąd Rejonowy w Zielonej Górze KRS : 0000138038<br /> </strong>Nr konta:<strong> Bank Pekao S.A. nr 12 1240 6843 1111 0011 0352 9304 </strong></p>
Skasowano: </strong>Prezes Zarządu<strong> - </strong>tel. (68) 479-46-00 (01)<strong>  Dodano: <p>Prezes Zarządu<strong> - </strong>tel. (68) 479-46-00 (01)</p>
Skasowano: </strong>Sekretariat tel. (68) 479-46-00 (01) fax. (68) 479-46-02  Dodano: <p>Sekretariat tel. (68) 479-46-00 (01) fax. (68) 479-46-02</p>
Skasowano: Dyrektor ds. Ekonomicznych - (68) 479-46-15  
Skasowano: Kierownik Działu Finansowo – Księgowego – (68) 479-46-05  
Skasowano: Księgowość – (68) 479-46-24  
Skasowano: Windykacja – (68) 479-46-29  
Skasowano: <strong>Dział Obsługi Klienta - (68) 479-46-44, 508-460-460</strong> - zapraszamy od godz. <strong>7</strong><sup><span class="auto-style1" ><strong>30</ strong></span></sup> do godz. <strong>15</strong><sup><span class="auto-style1" ><strong>30</ strong></span> </sup><strong>  
Skasowano: </strong>e-mail: <a href="mailto: bok@pekom.com.pl" >bok@pekom.com.pl</a><strong>  
Skasowano: </strong>Zawieranie nowych umów - <strong>500-824-726  
Skasowano: </strong>Zmiany umów, roboty drogowe, wynajem podnośnika koszowego - (68) 479-46-20  
  Dodano: <p>Dyrektor ds. Ekonomicznych - (68) 479-46-15<br /> Kierownik Działu Finansowo – Księgowego – (68) 479-46-05<br /> Księgowość – (68) 479-46-24<br /> Windykacja – (68) 479-46-29</p>
  Dodano: <p><strong>Dział Obsługi Klienta - (68) 479-46-44, 508-460-460</strong> - zapraszamy od godz. <strong>7</strong><sup><span class="auto-style1" ><strong>30</ strong></span></sup> do godz. <strong>15</strong><sup><span class="auto-style1" ><strong>30</ strong></span> </sup><strong><br /> </strong>e-mail: <a href="mailto: bok@pekom.com.pl" >bok@pekom.com.pl< /a><strong><br /> </strong>Zawieranie nowych umów - <strong>500-824-726<br /> </strong>Zmiany umów, roboty drogowe, wynajem podnośnika koszowego - (68) 479-46-20</p>
Skasowano: Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne – (68) 479-46-27  Dodano: <p>Ochrona Środowiska, Zamówienia Publiczne – (68) 479-46-27</p>
  Dodano: [/ et_pb_column][/ et_pb_row][/ et_pb_section]

Uwaga: Mogą być dodane spacje do tekstu porównywanego w celu lepszego łamania linii.