Przedmiot działalności przedsiębiorcy

image_pdfimage_print

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A. istnieje od 1991 roku.

W dniu dzisiejszym świadczymy szeroki zakres usług. Zajmujemy się odbiorem nie tylko zmieszanych odpadów komunalnych, ale również wielkogabarytowych, odpadów zbieranych selektywnie, odpadów budowlanych, gruzu, ziemi. Ponadto świadczymy usługi:
– podnośnikiem koszowym,
– pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (wycinka drzew, wykaszanie terenów zielonych, usuwanie chwastów, grabienie liści, pielęgnacja krzewów i żywopłotów),
– utrzymanie w czystości dróg, ulic, placów, chodników,
– zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie, posypywanie solą),
– w zakresie robót drogowych.

Posiadamy ustabilizowaną pozycję na rynku usług komunalnych.

Duże doświadczenie i profesjonalizm w świadczeniu usług sprawia, że działamy szybko i skutecznie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarowania odpadami. Odebrane odpady wywozimy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Żarach. Wystawiamy dokumenty na całość odebranych odpadów, zapewnia to Państwu całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

Dla nas jest nie tylko ważna ekonomia, ale i ochrona środowiska. Dlatego nieustannie unowocześniamy naszą firmę pod względem logistycznym i technologicznym, co daje nam możliwość poszerzania wachlarza oferowanych przez nas usług.

Naszymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa, duże podmioty gospodarcze i jednostki administracji publicznej.

Usługi realizowane są w oparciu o umowy stałe oraz zlecenia jednorazowe. Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług przy konkurencyjnych cenach. Ceny podlegają negocjacji, w zależności od lokalnych warunków odbioru. Nasza firma, w ramach podpisanej umowy, wyposaża poszczególne nieruchomości w pojemniki, w zależności od wymagań i potrzeb Klientów.