Zamówienia publiczne

L.p.Data
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
Tytuł zamówieniaStatus
zamówienia
12018-03-012018-03-09 09:45Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarkaogłoszony
22018-01-082018-01-16 09:45Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lzakończony
32017-12-082017-12-19 09:45Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lunieważniony
42017-10-272017-11-08 09:45Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lunieważniony
52017-08-162017-08-24 09:45Sprzedaż i dostawa pojazdu specjalistycznego typu zamiatarkazakończony
62017-08-042017-08-14 10:00Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadówzakończony
72017-07-132017-07-27 09:45Przebudowa chodników: ul. Żabikowska – Jagiellońska oraz Plac Przyjaźni w Żarachzakończony
82017-04-202017-04-28 09:45Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarkazakończony
92017-01-192017-01-27 09:45Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu samowyładowczego z HDSzakończony
102017-01-032017-01-16 09:45Dostawa urządzeń zabawowych na potrzeby realizacji zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Westerplatte w Żarach dz. nr 352 obr. 5unieważniony
112016-11-102016-11-18 10:00Sprzedaż i dostawa używanego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych – śmieciarkizakończony
122016-05-192016-05-27 10:00Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowej maszyny budowlanej typu koparko-ładowarkazakończony
132016-05-102016-05-18 10:00Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lzakończony
142016-04-072016-04-18 10:00Bezgotówkowy zakup oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 lunieważniony
152016-04-042016-04-20 12:00Udzielenie kredytu krótkoterminowego – 1 rok, na sfinansowanie bieżącej działalności, w wysokości 900.000,- PLNzakończony
162016-03-252016-04-05 10:00Sprzedaż i dostawa nowej maszyny budowlanej typu koparko – ładowarkazakończony
172016-03-252016-04-04 10:00Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadówzakończony
182016-03-212016-03-31 10:00Dostawa kruszywzakończony
192016-03-112016-03-21 10:00Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego pojazdu specjalistycznego typu śmieciarkazakończony
image_pdfimage_print

Poprzednie wersje dokumentu: